Město Žebrák


Město Žebrák leží v jihozápadní části Středočeského kraje při dálnici D5 mezi Prahou a Plzní. Rozloženo je v mírné kotlině ohraničené na jihu pohořím Brdy a na severu a západě CHKO Křivoklátsko. Na sever od města se vypíná na ostrohu hrad Točník, který je vidět ze všech přístupových cest a pod ním zůstává skryta zřícenina hradu Žebráku.

Trochu historie:

Území našeho města bylo podle výsledku výzkumu a poznatků moderní archeologie osídleno již v 5. tisíciletí před naším letopočtem. Tehdy zde stála rozlehlá osada nejstarších zemědělců – lidu s tak zvanou volutovou keramikou. V západní části dnešní zástavby, v místech, kde závodníci absolvují první stovky metrů Žebrácké pětadvacítky, se později, v polovině 4. tisíciletí př. n. l., tedy ještě v mladší době kamenné, usadil lid s takzvanou keramikou vypíchanou. Doklady o tom přinesly nálezy při budování moderní zástavby (obytné domy na sídlišti a sportovní areál na ZŠ) v blízkosti startu závodu.

Archeologické nálezy dokládají přítomnost lidí i na počátku doby železné v 7. století před naším letopočtem – v době zvané laténská, kdy Čechy byly osídleny Kelty. Nálezy o tom, pocházejí z míst dnešního žebráckého hřbitova. Nejstarší nálezy slovanské z území města pocházejí z 9. století a od těch dob trvá osídlení nepřetržitě.

Městem vede prastará cesta, která od nepaměti spojovala Prahu s Plzní a pokračovala dále do Bavor. Tudy se ubírali kupci z Řezna, Norimberku a dalších obchodních středisek přes Prahu dále na východ do Polska a Ruska.

Vznik Žebráku jako sídla spadá do 11. století. První historicky doložené prameny pocházejí ale z roku 1280, kdy ve starých záznamech nacházíme zmínku o osadě Žebrák. Tento letopočet je považován za základ historie našeho města.

K historii města Žebráku, ale zejména obou hradů – Žebráku a Točníku, jsou úzce vázáni významní čeští panovníci. Roku 1336 se stal pánem hradu Žebrák Jan Lucemburský. Po jeho smrti se stal jeho vlastníkem jeho nejstarší syn Karel IV. Roku 1378 nastoupil na český trůn král Václav IV., který si Žebrák oblíbil a zajistil mu některé výhody. K nejvýznamnějším patřilo, že jej 7. ledna 1396 povýšil na město.

Od dob středověku žil Žebrák, tak jako většina českých měst, svými starostmi i radostmi, které přinášela ta která doba. Byl stižen morem, několika krutými požáry a léty neúrody. V roce 1571 bylo město výsadou Jana z Lobkovic zbaveno poddanství a stalo se plně svobodné. Významné postavená města z období středověku končí rokem 1850, kdy bylo v Hořovicích zřízeno hejtmanství a Žebrák, který byl do té doby hospodářským a správním centrem, pozbyl svého významu. V roce 1872 postihla město velká povodeň, když se protrhla hráz žebráckého rybníka.

Konec 19. a začátek 20. století se vyznačoval velmi čilým společenským životem. Bohatou činnost vyvíjel jeden z nejstarších spolků – spolek divadelních ochotníků založený roku 1812 a tělocvičná jednota Sokol založená roku 1869, které patří k nejstarším v Čechách.

Další rozvoj města je svázán s počátkem průmyslové výroby. Podnikatel František Volman zakládá v roce 1872 zámečnickou dílnu (pozdější TOS),, fungoval tu měšťanský pivovar a mydlárna.

Současný život ve městě:

I dnes patří k životu města neodmyslitelně průmyslové závody. K největšímu rozmachu v oblasti průmyslové výroby došlo počátkem 90. let minulého století. V této době díky prozíravosti tehdejších představitelů města byla zahájena v místech budoucí dálnice D5 výstavba průmyslové zóny. Její výhodná poloha při dálničním sjezdu se záhy stala středem zájmu především zahraničních investorů.

Ve městě působí mnoho spolků a sdružení, např. Sbor dobrovolných hasičů, TJ Spartak, Sokol, Sdružení přátel piva, rybáři, zahrádkáři, myslivci, turisté, spolek mopedistů, Pionýr Žebrák, STŘELA Žebrák, DC Srdíčko, divadelní spolek K. J. Erbena, který pořádá tradiční divadelní přehlídku "Erbenův Žebrák". Zajímává může být též návštěva žebrácké hvězdárny, která vlastní největší amatérský dalekohled vyrobený v Čechách.

Mezi největší akce ve městě patří Žebrácká pětadvacítka, Sraz mopedistů - Spanilá jízda, Erbenův Žebrák a obnovené máje.

Mnohé zajímavosti a aktuality o městu Žebrák můžete také nalézt na www.zebrak.cz

Vytvořte si webové stránky zdarma!