25 km běh

Hlavní závod na 25 km

Termín
první srpnová neděle po svátku svatého Vavřince

Startovné
400 Kč (standardní)
Při přihlášení musí být platba připsána na účet do 5 dnů od přihlášení, jinak je považována přihláška za zrušenou.
0 Kč (speciální)
-Žebráčtí - Při přebírání startovního balíčku je NUTNÉ prokázat se občanským průkazem s trvalým bydlištěm v Žebráce.
- Členové Spartak Žebrák, z.s. - Běžec musí být zapsán v Spartak Žebrák, z.s. a mít zaplacené členské příspěvky!

Přihlášení
pouze předem, viz. zde
počet účastníku je omezen

Kategorie 
MUŽI: 
A 15 - 39 let
B 40 - 49 let
C 50 - 59 let
D 60 - 69 let
E 70 let a starší

ŽENY:
F 15 - 39 let
G 40 - 49 let
H 50 - 59 let
I 60 - 69 let
J 70 let a starší

Start + prezence

Prezence: probíhá v prostorách Kulturního klubu (viz mapa zázemí) od 7:15 do 9:30.
Start: probíhá v prostoru u Základní školy v Žebráku a v to následujícím pořadí:

9:00 - kategorie D,E, I a J u ZŠ v Žebráku - start nutno nahlásit v závodní kanceláři při prezenci. U kategorie D je možno akceptovat i start v 10.00 hod., pokud je očekávaný čas pod 3 hodiny.

10:00 - ostatní kategorie

Popis tratě
Start a cíl je u ZŠ (Sídliště). Po startu se běží 2 okruhy kolem sídliště po 550 m, dále pak po klidných okresních a lesních cestách křivoklátských lesů. Trať je kopcovitá se stoupáním do 10. km, pak do cíle převážně klesá. 

Mapa a profil tratě


Občerstvení
 

Na 10 km, 15 km a po 21. km. Viz. mapa a převýšení tratě

Podmínky účasti
Všichni řádně prezentovaní závodníci a závodnice, mající odpovídající přípravu. Závodníci odpovídají za svůj zdravotní stav a startují na vlastní nebezpečí.

Startovní balíček
- startovní číslo s čipem
- špendlíky
- tričko
- poukázka na oběd
- poukázka na 1 pivo (alko/nealko)
- sponzorské dary

Odměny
V každé kategorii budou odměněni první tři.
Jednotlivé kategorie budou vyhlášeny při minimálním počtu 5 běžců v této kategorii (toto omezení se netýká kategorií E, I a J)
Drobná cena čeká na nejlepšího Žebráckého běžce a Žebráckou běžkyni (dle místa trvalého bydliště).
Držitel nového mužského traťového rekordu obdrží 5 000 Kč
Držitelka nového ženského traťového rekordu obdrží 5 000 Kč

Tombola 
Tombola je losována pouze z běžců, kteří o to projeví zájem, a to vhozením lístečku se svým číslem do připravené krabice. Losování probíhá od 13:00.
První cena je finanční hotovost 2.500 Kč, ostatní ceny jsou věcné.

Ubytování
V tělocvičně základní školy, na vlastní karimatce a s vlastním spacákem. 

Zázemí a úschovna
Běžci mohou využít v den závodu zázemí (šatny, toalety, sprchy) v Základní škole.
V prostoru Kulturního klubu bude k dispozici úschovna.

Výsledky a rekordy
k dispozici zde.

Závodní kancelář
V neděli 14. srpna od 7:30 do 9:15 v Kulturním klubu

Pořadatel
Spartak Žebrák, z.s. ve spolupráci s Město Žebrák, ZŠ, KK Žebrák, STŘELA Žebrák, z.s.

Kontakt na pořadatele
Ing. Šárka Krejčová (ředitelka závodu)
mobil: 602 310 314
e-mail: spartak.zebrak@email.cz

Patron závodu 
Bc. Pavel Horázný - starosta města Žebrák

Ředitel závodu
Ing. Šárka Krejčová - předseda Spartak Žebrák, z.s.

Vytvořte si webové stránky zdarma!