10 km běh

Vedlejší nesoutěžní závod na 10 km

Termín
první srpnová neděle po svátku svatého Vavřince, start ihned po startu závodu na 25 km.

Startovné 
150 Kč (standardní)
Při přihlášení musí být platba připsána na účet do 5 dnů od přihlášení, jinak je považována přihláška za zrušenou.
0 Kč (speciální)
-Žebráčtí - Při přebírání startovního balíčku je NUTNÉ prokázat se občanským průkazem s trvalým bydlištěm v Žebráce.
- Členové Spartak Žebrák, z.s. - Běžec musí být zapsán v Spartak Žebrák, z.s. a mít zaplacené členské příspěvky!

Přihlášení
pouze předem, viz. zde
počet účastníku je omezen

Start + prezence
Prezence: probíhá v prostorách Kulturního klubu (viz mapa zázemí) od 7:15 do 9:30.
Start: probíhá v prostoru u Základní školy v Žebráku a to po staartu závodu na 25 km (10:00)

Popis tratě
Start a cíl je u ZŠ (Sídliště). Po startu se běží po trase Ž25 (bez 2 okruhů na Sídlišti) na Opyš, kde se vbíhá do lesa. Po proběhnutí lesem po zpevněných lesních cestách se vybíhá na cestu mezi pole, která se nad Bzovou napojuje na trasu Ž25. Dále je již trasa společná až do cíle do Žebráka. Na lesních křižovatkách budou pořadatelé. 

Mapa a profil tratě


Občerstvení
 
Ve Bzové a v cíli.  

Podmínky účasti
Všichni řádně prezentovaní závodníci a závodnice starší 15 let, mající odpovídající přípravu. Závodníci odpovídají za svůj zdravotní stav a startují na vlastní nebezpečí. U běžců do 18 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce. 

Startovní balíček
- startovní číslo s čipem
- špendlíky
- sponzorské dary

Odměny
První tři muži a první tři ženy obdrží drobné finanční ceny.
Drobná cena čeká na nejlepšího Žebráckého běžce a Žebráckou běžkyni (dle místa trvalého bydliště).

Tombola 
Tombola je losována pouze z běžců, kteří o to projeví zájem, a to vhozením lístečku se svým číslem do připravené krabice. Losování probíhá od 13:00.
První cena je finanční hotovost 2.500 Kč, ostatní ceny jsou věcné.

Ubytování
V tělocvičně základní školy, na vlastní karimatce a s vlastním spacákem.

Zázemí a úschovna
Běžci mohou využít v den závodu zázemí (šatny, toalety, sprchy) v Základní škole. 
V prostoru Kulturního klubu bude k dispozici úschovna.

Výsledky a rekordy
k dispozici zde.

Závodní kancelář
V neděli 14. srpna od 7:30 do 9:15 v Kulturním klubu

Pořadatel
Spartak Žebrák, z.s. ve spolupráci s Město Žebrák, ZŠ, KK Žebrák, STŘELA Žebrák, z.s.

Kontakt na pořadatele
Ing. Šárka Krejčová (ředitelka závodu)
mobil: 602 310 314
e-mail: spartak.zebrak@email.cz

Vedoucí tratě
Ing. Barbora Elgerová

Ředitel závodu
Ing. Šárka Krejčová - předseda Spartak Žebrák, z.s.

Vytvořte si webové stránky zdarma!