10 km chůze

Vedlejší nesoutěžní závod na 10 km chůze s holemi (Nordic walking)

Termín
první srpnová neděle po svátku svatého Vavřince, start ihned po startu závodu na 25 km.

Startovné 
20 Kč (standardní)
Při přihlášení musí být platba připsána na účet do 5 dnů od přihlášení, jinak je považována přihláška za zrušenou.
0 Kč (speciální)
-Žebráčtí - Při přebírání startovního balíčku je NUTNÉ prokázat se občanským průkazem s trvalým bydlištěm v Žebráce.
- Členové Spartak Žebrák, z.s. - Účastník musí být zapsán v Spartak Žebrák, z.s. a mít zaplacené členské příspěvky!

Přihlášení
pouze předem, viz. zde

Start + prezence
Prezence: probíhá v prostorách Kulturního klubu (viz mapa zázemí) od 7:15 do 9:30.
Start: probíhá v prostoru u Základní školy v Žebráku a to společně se startem běhu na 10 km (cca 10:10)

Popis tratě
Start a cíl je u ZŠ (Sídliště). Po startu se jde po trase Ž25 (bez 2 okruhů na Sídlišti) na Opyš, kde se vchází do lesa. Po projití lesem po zpevněných lesních cestách se vychází na cestu mezi pole, která se nad Bzovou napojuje na trasu Ž25. Dále je již trasa společná až do cíle do Žebráka. Na lesních křižovatkách budou pořadatelé. 

Mapa a profil tratě


Občerstvení
 
Ve Bzové a v cíli.  

Podmínky účasti
Všichni řádně prezentovaní závodníci a závodnice starší 15 let, mající odpovídající přípravu. Závodníci odpovídají za svůj zdravotní stav a startují na vlastní nebezpečí. U chodců do 18 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce. 

Startovní balíček
- startovní číslo s čipem
- špendlíky
- sponzorské dary

Odměny
Bez odměn.

Ubytování
V tělocvičně základní školy, na vlastní karimatce a s vlastním spacákem.

Zázemí a úschovna
Chodci mohou využít v den závodu zázemí (šatny, toalety, sprchy) v Základní škole. 
V prostoru Kulturního klubu bude k dispozici úschovna.

Výsledky a rekordy
k dispozici zde.

Závodní kancelář
V neděli 14. srpna od 7:30 do 9:15 v Kulturním klubu

Pořadatel
Spartak Žebrák, z.s. ve spolupráci s Město Žebrák, ZŠ, KK Žebrák, STŘELA Žebrák, z.s.

Kontakt na pořadatele
Ing. Šárka Krejčová (ředitelka závodu)
mobil: 602 310 314
e-mail: spartak.zebrak@email.cz

Vedoucí tratě
Ing. Barbora Elgerová

Ředitel závodu
Ing. Šárka Krejčová - předseda Spartak Žebrák, z.s.

Vytvořte si webové stránky zdarma!